Spring naar inhoud

Privacy statement

Wij zijn ervoor verantwoordelijk om je persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen. We moeten daarbij voldoen aan de eisen van de privacyregelgeving. We willen onder andere transparant zijn over de soorten gegevens die we verwerken, de doelen voor de verwerking, met wie we gegevens delen en welke rechten je hebt ten aanzien van je eigen gegevens. In ons privacy statement informeren we je hieronder.

Privacy statement
Wie zijn wij?

Wij zijn gezinshuis Idaerd, handelend onder de naam Driestroom. Ons gezinshuis is een V.O.F. van Leander en Hantzen de Goede-Meijer. Onze kernactiviteit is het aanbieden van een kleinschalige woonomgeving in een huiselijke (behandel)setting. Bij deze zorgverlening verwerken wij persoonsgegevens van de kinderen die onder onze zorg vallen en hun directe netwerk.

Onze contactgegevens zijn:

Telefoon: 0566-842501
e-mail: info@gezinshuisidaerd.nl
Website: www.gezinshuisidaerd.nl

Postadres: Friesmawei 3, 9007 SE Idaerd.

Waarom dit statement?

Wij zijn ervoor verantwoordelijk om je persoonsgegevens zo goed als mogelijk te beschermen. Wij moeten hierbij voldoen aan de privacyregelgeving. We willen onder andere transparant zijn over de soorten gegevens die we verwerken, de doelen voor de verwerking, met wie we gegevens delen en welke rechten je hebt ten aanzien van je eigen gegevens. In dit Privacy Statement informeren we je hierover. Heb je na het lezen van dit document nog vragen? Neem dan contact met ons op.

 1. Soorten gegevens:
  Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van jou en je netwerk:
  – Contactgegevens zoals naam, adres, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer en emailadres.
  – Gegevens met betrekking tot paspoort, rijbewijs of ander identiteitsbewijs. We hebben een kopie van de ID van jou als kind welke onder onze zorg valt. Soms hebben we een kopie van de ID van je ouders – als zij het gezag over jou hebben - om in hun opdracht te kunnen handelen rondom jouw zorg.
  – Gegevens met betrekking tot de zorgverzekering. We hebben een kopie van je zorgpas om in gevallen van medische noodzaak snel te kunnen handelen.
  – Gegevens van je bankrekening. Wij beheren je pas. Dit is in overleg met je ouders (wanneer zij het gezag hebben) of met je voogd van een gecertificeerde instelling en met jou. Als jij je pas zelf beheert dan hebben we een kopie van je bankpas.
  – Medische gegevens, waaronder gegevens over medicatie.
  – Rapportages van andere zorg-en dienstverlenende organisaties die betrokken zijn (geweest) bij de zorg rondom jou.
  – Er is een digitaal plan van jou. Deze bewaren we ook op papier zodat we dit met jou en je netwerk kunnen bespreken als dit nodig is.
  – Er is een digitaal dossier van jou. Dit is een beveiligd dossier. Als je bij ons komt wonen wordt gekeken of jij er standaard toegang tot krijgt. Dit wordt met jou en je ouders (als ze het gezag hebben) en anders met je voogd van een gecertificeerde instelling besproken. Je ouders en je voogd kunnen ook toegang tot je digitale dossier krijgen.
 1. Doelen van de verwerking van gegevens:
  Wanneer je bij ons woont moeten wij gegegevens van jou (en soms je directe netwerk) hebben om goed voor je te kunnen zorgen. Bijvoorbeeld:
  – Omdat je bij ons woont moeten we op de hoogte zijn van relevante medische gegevens, zodat we kunnen zorgen dat je de zorg krijgt die je nodig hebt. Ook moeten we op tijd nieuwe medicijnen voor je kunnen bestellen.
  – We moeten je kunnen leren omgaan met geld, je helpen bij het omgaan met een bankrekening.
  – We moeten je netwerk kunnen bereiken.
  – We moeten kunnen overleggen met je school, andere zorg of dienstverleners die bij jou betrokken zijn om te zorgen dat het goed met je gaat.
  – Het voldoen aan wettelijke verplichtingen.
 1. Rechtsgronden voor verwerking van gegevens:
  Wij gebruiken tenminste één van de volgende gronden voor de verwerking van jouw gegevens:
  - Het uitvoeren van de zorgovereenkomst.
  - Het kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, bijvoorbeeld het voldoen aan onze wettelijke zorgplicht.
  - De uitdrukkelijke toestemming die je hebt gegeven voor bijzondere situaties. Deze toestemming kun je altijd weer intrekken.
 1. Opslag en bewaartermijn van persoonsgegevens:
  - We bewaren jouw persoonsgegevens alleen zolang en voor zover we deze nodig hebben.
 1. Informatie, wijziging en bezwaar:
  - Je hebt specifieke rechten ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens. Hierover kun je altijd contact met ons opnemen.
  -  Dat geldt ook voor de volgende onderwerpen:
  De manier waarop we je persoonsgegevens verwerken.
  - Inzage in de persoonsgegevens die we van jou verwerken. Bij ons betekent dit dat je altijd je eigen digitale dossier in mag kijken en de map die we in het gezinshuis hebben van jou.
  - Aanpassen van je gegegevens wanneer die niet blijken te kloppen.
  - Overdracht van jouw persoonsgegevens aan jezelf of aan een andere organisatie op jouw verzoek.
  - Vragen over dit Privacy Statement.

Wanneer je minderjarig bent, mag de persoon die het gezag over jou heeft ook altijd je gegevens inzien. Dit kunnen je ouders zijn of je voogd van een gecertificeerde instelling.

 1. Beveiliging van jouw gegevens:
  Ons gezinshuis valt onder Driestroom. Zij zorgen voor de beveiliging van je digitale dossier.
  Wij zorgen ervoor dat jouw map bij ons thuis niet voor anderen in te zien is.
 1. Verstrekken van gegevens aan derden.
  Wij verstrekken jouw persoonsgegevens niet zomaar aan anderen. Dat mogen we wel wanneer jij, en/of iemand die dit voor jou mag doen, ons daarvoor toestemming geeft. Of als we daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.
 1. Wijzigingen van de Privacy Statement.
  Het kan voorkomen dat we dit Privacy Statement in de toekomst wijzigen. Het meest actuele statement kun je bij ons opvragen.
 1. Klachtrecht.
  Ben je het niet eens met de wijze waarop we jouw persoonsgegevens verwerken of omgaan met je rechten? Bespreek dit dan met ons.
  Je kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk daarvoor op www.autoriteitpersoonsgegevens.nlOnze functionaris voor de gegegevensbescherming is Leander de Goede-Meijer.